Γνωστικά Μαθηματικά και ερευνητική σκέψη. Mathématiques cognitives et apprentissage heuristique.

Ν. Λυγερός

” Γνωστικά Μαθηματικά και ερευνητική σκέψη. Mathématiques cognitives et apprentissage heuristique.”
Μαθηματική Εταιρεία, Άργος 02/07/2003.