Πληροφορική σκέψη και χρήση της γλώσσας Maple. Pensée informatique et utilisation du logiciel Maple.

Ν. Λυγερός

“Πληροφορική σκέψη και χρήση της γλώσσας Maple. Pensée informatique et utilisation du logiciel Maple.”
Eργαστήρι Πληροφορικής. Λευκωσία, Κύπρος, 15 Ιανουαρίου 2003.