Τα σύνορα της σκέψης και η ακραία νοημοσύνη. Les frontières de la pensée et l’intelligence extrême.

Ν. Λυγερός

“Τα σύνορα της σκέψης και η ακραία νοημοσύνη. Les frontières de la pensée et l’intelligence extrême.”
Berginas. Larnaka, Chypre 11/01/2003.