Θεωρία αριθμών και κρυπτογραφία. Théorie des Nombres et Cryptographie.

Ν. Λυγερός

“Θεωρία αριθμών και κρυπτογραφία. Théorie des Nombres et Cryptographie.”
Séminaire d’Algorithmes, Département d’informatique, Université d’Athènes, Grèce 06/02/2004