Η συμβολή του Imre Lakatos στην επιστημολογία.

Ν. Λυγερός

“Η συμβολή του Imre Lakatos στην επιστημολογία.” “L’apport de Imre Lakatos en épistémologie.”
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Université d’Athènes, Grèce 31/10/2005.