Η αναγνώριση της γενοκτονίας ως αξιολογία του ποντιακού. La reconnaissance du génocide en tant qu’axiologie du problème pontique.

Ν. Λυγερός

“Η αναγνώριση της γενοκτονίας ως αξιολογία του ποντιακού. La reconnaissance du génocide en tant qu’axiologie du problème pontique.” Κομοτηνή, Grèce 22/05/2005.