Το θεώρημα του Baire πρόσχημα της μορφοκλασματικής εξέλιξης. Le théorème de Baire en tant que prétexte de l’évolution fractale.

Ν. Λυγερός

“Το θεώρημα του Baire πρόσχημα της μορφοκλασματικής εξέλιξης. Le théorème de Baire en tant que prétexte de l’évolution fractale.”
Μεταπτυχιακό του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστήμιου Πατρών. DEA du Département de Mathématiques de l’Université de Patras. 13/05/2005.