Προβλήματα του da Vinci και γεωμετρικές κατασκευές.
Problèmes de da Vinci et constructions géométriques.

Ν. Λυγερός

” Προβλήματα του da Vinci και γεωμετρικές κατασκευές.
Problèmes de da Vinci et constructions géométriques.”
Αλεξανδρούπολη 23/03/2005.