Κοινωνικό πλαίσιο και ανθρώπινη αξία. Cadre social et valeur humaine.

Ν. Λυγερός

“Κοινωνικό πλαίσιο και ανθρώπινη αξία. Cadre social et valeur humaine.”
Πανεπιστήμιο της Αλεξανδρούπολης, Université d’Alexandroupolis, Grèce 22/03/2006.