Εισαγωγή στο λογισμό μεταβολών. Introduction au calcul variationnel.

Ν. Λυγερός

“Εισαγωγή στο λογισμό μεταβολών. Introduction au calcul variationnel.”
Πανεπιστήμιο της Αλεξανδρούπολης, Université d’Alexandroupolis, Grèce 20/03/2006.