Η συμβολή του Wiener στην κυβερνητική. L’apport de Wiener en cybernétique.

Ν. Λυγερός

“Η συμβολή του Wiener στην κυβερνητική. L’apport de Wiener en cybernétique.”
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Université d’Athènes, Grèce 13/03/2006.