Το πρόβλημα της διατήρησης του μηνύματος στο γενικό πλαίσιο

Ν. Λυγερός

Το πρόβλημα της διατήρησης του μηνύματος στο γενικό πλαίσιο. Le problème de la conservation dans un cadre général.Πανεπιστήμιο Αλεξανδρούπολης. Université d’Alexandroupolis. Grèce 09/01/2006.