Επίσημη ανακήρυξη του Συνδέσμου Φίλων Κ. Καραθεοδωρή. Παρατηρητής της Θράκης, 14/12/2005.

Επίσημη ανακήρυξη του Συνδέσμου Φίλων Κ. Καραθεοδωρή. Παρατηρητής της Θράκης, 14/12/2005.