Ανακηρύχτηκε επίσημα ο Σύνδεσμος Φίλων Κ. Καραθεοδωρή. Παρατηρητής της Θράκης, 16/12/2005.

Ανακηρύχτηκε επίσημα ο Σύνδεσμος Φίλων Κ. Καραθεοδωρή. Παρατηρητής της Θράκης, 16/12/2005.