Τιμητική εκδήλωση από το Παράρτημα Κομοτηνής για Einstein-Καραθεοδωρή. Θρακική Αγορά, 26/03/2005.

Τιμητική εκδήλωση από το Παράρτημα Κομοτηνής για Einstein-Καραθεοδωρή. Θρακική Αγορά, 26/03/2005.