«Πρέπει να έρχονται σημαντικές προσωπικότητες στο πανεπιστήμιό μας…». O XPONOΣ 12/01/2005.

«Πρέπει να έρχονται σημαντικές προσωπικότητες στο πανεπιστήμιό μας…». O XPONOΣ 12/01/2005.