Ο Νίκος Λυγερός σε μια σειρά διαλέξεων στην Θράκη. Ο γνωστός καθηγητής μαθηματικών, γλωσσολογίας, ο θεατρικός συγγραφέας, στρατηγικός σύμβουλος και ιδιοφυής επιστήμονας, μιλά στο «Χρόνο». O XPONOΣ 12/01/2005.

Ο Νίκος Λυγερός σε μια σειρά διαλέξεων στην Θράκη. Ο γνωστός καθηγητής μαθηματικών, γλωσσολογίας, ο θεατρικός συγγραφέας, στρατηγικός σύμβουλος και ιδιοφυής επιστήμονας, μιλά στο «Χρόνο». O XPONOΣ 12/01/2005.