Αναζητώντας την ουσία του θεάτρου… Ο Νίκος Λυγερός ως θεατράνθρωπος, συγγραφέας και σκηνοθέτης αυτοαποκαλύπτεται. O ΧΡΟΝΟΣ, 03/09/2004.

Αναζητώντας την ουσία του θεάτρου… Ο Νίκος Λυγερός ως θεατράνθρωπος, συγγραφέας και σκηνοθέτης αυτοαποκαλύπτεται. O ΧΡΟΝΟΣ, 03/09/2004.