Υπολογιστικές παρατηρήσεις περί επιστολής Carathéodory προς Klein. (Cod. Ms. F. Klein 8, 463). karatheodory.gr, 01/2006.

Υπολογιστικές παρατηρήσεις περί επιστολής Carathéodory προς Klein. (Cod. Ms. F. Klein 8, 463). karatheodory.gr, 01/2006.