Αν όλο το βάρος της κατοχής μπόρεσε να το σηκώσει ένα λουλούδι για ν΄ ανθήσει γιατί να μη μπορούμε κι εμείς. Η μάχη των προσφυγών. TYPOS.COM.CY 08/08/2003.

Αν όλο το βάρος της κατοχής μπόρεσε να το σηκώσει ένα λουλούδι για ν΄ ανθήσει γιατί να μη μπορούμε κι εμείς. Η μάχη των προσφυγών. TYPOS.COM.CY 08/08/2003.