Ο Ερωτόκριτος του Κορνάρου: «Ίσος του δεν ευρίσκετο σ’ Ανατολή και Δύση». Έλευσις, 19, 05/1998

Ο Ερωτόκριτος του Κορνάρου: «Ίσος του δεν ευρίσκετο σ’ Ανατολή και Δύση». Έλευσις, 19, 05/1998